kolazΚαινοτόμος Δράση των τμημάτων των Ε΄και ΣΤ΄ τάξεων [2012-2013]: To σχέδιο εργασίας της καινοτόμου δράσης που επέλεξαν να πραγματοποιήσουν τα τμήματα των Ε και ΣΤ τάξεων του ΔΣ Γαλάτιστας στηρίζεται στις αρχές της Βιωματικής – Επικοινωνιακής Διδασκαλίας (μέθοδος Project).
Η μέθοδος project ενδιαφέρεται να εντοπίσει και να διερευνήσει τα ενδιαφέροντα των μαθητών μέσα από διαδικασίες ελεύθερης και ισότιμης επικοινωνιακής σχέσης. Για τη μέθοδο αυτή η διδακτέα ύλη δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά έρχεται να βοηθήσει τους μαθητές στην προσπάθειά τους να γνωρίσουν καλύτερα τον κόσμο που μας περιβάλλει. Είναι μέθοδος μαθητοκεντρική και βοηθά τα παιδιά να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους για να ανταποκριθούν στις επιδιώξεις και τις αναζητήσεις που τα ίδια θέτουν, αφήνοντας περιθώρια συμμετοχής σε όλους όσους διαπραγματεύονται και επιλέγουν το αντικείμενο της διδασκαλίας. Η Βιωματική – Επικοινωνιακή μέθοδος διδασκαλίας επιβάλει μια ευέλικτη αντιμετώπιση του θέματος, στηρίζεται στα άμεσα ενδιαφέροντα της ομάδας, ενθαρρύνει τη διαθεματικότητα στην αντιμετώπιση του θέματος, ενισχύει τις δυνατότητες και τις κλίσεις των μαθητών, ενισχύει την συνεργατικότητα και την ομαδικότητα, καλλιεργεί την ανοχή και την ανεκτικότητα στις άλλες απόψεις.
Η διαθεματική διασύνδεση του σχεδίου αφορούσε τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: Γλώσσα – Μαθηματικά – Ιστορία – Γεωγραφία και Θρησκευτικά.Τα υποθέματα με τα οποία ασχολήθηκαν τα τμήματα της Ε΄και της ΣΤ΄τάξης είναι: Ρωμαϊκά μνημεία Θεσ/νίκης – Η Ρωμαϊκή οικογένεια – Η εκπαίδευση στην αρχαία Ρώμη – Διατροφικές συνήθειες των Ρωμαίων – Οι κατοικίες των αρχαίων Ρωμαίων – Η διασκέδαση στη Ρώμη – Η ενδυμασία των αρχαίων Ρωμαίων – Τα παιχνίδια των αρχαίων Ρωμαίων – Ο γάμος στην αρχαία Ρώμη και ακόμη ένα εικονικό ταξίδι στη Ρώμη με αναζήτηση πληροφοριών για τη αρχαία Ρώμη σύγκριση με τη σύγχρονη, γεωγραφικά-θρησκευτικά -ιστορικά στοιχεία. Μνημεία στο κέντρο της Ρώμης – ανάγνωση τουριστικού χάρτη/προσανατολισμός -δημιουργία διαδρομών προς αξιοθέατα.Τα λογισμικά και εργαλεία Web 2 που χρησιμοποιήθηκαν είναι το Google Maps/Earth και το Animaps και ως συνεργατικό ηλεκτρονικό μέσο το Wiki «Συνεργασίες» του ΣΤ1. Στα πλαίσια της καινοτόμου δράσης οι μαθητές του Ε1 ασχολήθηκαν με τη μελέτη των θεμάτων:
1. διατροφικές συνήθειες των Ρωμαίων
2. η εκπαίδευση στην αρχαία Ρώμη
3. οι κατοικίες των Ρωμαίων
4. η ρωμαϊκή οικογένεια. Οι μαθητές μελέτησαν πηγές απο σχετικά βιβλία που βρήκαν είτε στις προσωπικές τους βιβλιοθήκες είτε στη βιβλιοθήκη του σχολείου. Χωρισμένοι σε ομάδες ξεχώρισαν τις πληροφορίες που τους ήταν χρήσιμες και τις κατέγραψαν. Επέλεξαν και φωτοτύπησαν εικόνες και στοιχεία που τους ενδιέφεραν. Στη συνέχεια ολοκλήρωσαν την έρευνά τους μέσα από το διαδίκτυο. Στη συνέχεια η κάθε ομάδα συνέταξε μια σύντομη ιστορική αφήγηση για το θέμα της συνθέτοντας τις πληροφορίες και παρουσιάζοντας τες στην τάξη. Η παρουσίαση της κάθε ομάδας συνοδεύτηκε από την κατασκευή μιας σχετικής αφίσας. Ειδικότερα το τμήμα Ε2 επεξεργάστηκε τα εξής θέματα: Η διασκέδαση, η ενδυμασία, η θέση της γυναίκας, ο γάμος και τα παιχνίδια των αρχαίων Ρωμαίων. Όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, έγινε μια προσπάθεια να εμβαθύνουμε και να γνωρίσουμε τους αρχαίους Ρωμαίους, ένα λαό που κατέκτησε την Ελλάδα το 146 π.Χ., αλλά εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από τον πολιτισμό της με αποτέλεσμα σιγά σιγά να δημιουργηθεί ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός. Γυρίσαμε πίσω στο χρόνο και γνωρίσαμε πως διασκέδαζαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι είτε παρακολουθώντας μονομαχίες, θηριομαχίες ακόμη και ναυμαχίες στο Κολοσσαίο είτε αρματοδρομίες στον Ιππόδρομο (Circus Maximus) είτε πηγαίνοντας στο θέατρο και στα λουτρά. Επίσης τους άρεζε να συγκεντρώνονται στη ρωμαϊκή αγορά που ήταν το κέντρο της καθημερινής τους ζωής και στο Campus μια τοποθεσία στην οποία γίνονταν διάφοροι ρωμαϊκοί αγώνες. Στη συνέχεια είδαμε πως ντύνονταν οι άνδρες, οι γυναίκες, τα παιδιά, οι ρωμαίοι στρατιώτες, η ρωμαία νύφη, τα αξεσουάρ που χρησιμοποιούσαν και τα υποδήματα και τα φυλαχτά που φορούσαν. Μετά εξετάσαμε τη θέση της γυναίκας στη ρωμαϊκή κοινωνία και τη συγκρίναμε με τη θέση της γυναίκας στην αρχαία Ελλάδα (Αθήνα-Σπάρτη) και στη σύγχρονη κοινωνία. Γνωρίσαμε πως γινόταν ο γάμος τους και εντοπίσαμε ομοιότητες και διαφορές με τον ελληνικό γάμο στο παρελθόν και στο παρόν. Τέλος αφού βρήκαμε πληροφορίες για τα παιχνίδια τους, διαπιστώσαμε ότι πολλά από αυτά που έπαιζαν, υπήρχαν και στην αρχαία Ελλάδα και άλλα παίζονται ακόμη και σήμερα με κάποιες παραλλαγές.Στο μάθημα της θεατρικής αγωγής, η Ε’ τάξη συσχέτισε την πραγματικότητα με την ιστορία, εξετάζοντας το πώς η σύγχρονη καθημερινότητά μας μπορεί σε κάποια άλλη χρονική περίοδο να αποτελέσει προϊόν ιστορικής έρευνας. Μέσα από ρόλους, τα παιδιά δούλεψαν πάνω σε φανταστικές τηλεοπτικές εκπομπές που σχεδίασαν τα ίδια και είχαν ως θέμα την καθημερινή ζωή σε διάφορες εποχές . Κατασκεύασαν σενάρια για τηλεοπτικά σποτ των εκπομπών τους και αναπαριστώντας  στιγμές που αφορούσαν γνωστικά πεδία που διδάχτηκαν (οικογένεια, κατοικίες, διατροφή, κλπ.) αρχικά από το μέλλον («Η ζωή το 3000μ.Χ»), έπειτα από την Ελλάδα εν μέσω οικονομικής κρίσης («Η ζωή στην Ελλάδα της κρίσης») και τελικά από την Αρχαία Ρώμη.Η ΣΤ’ τάξη δούλεψε αυτοσχεδιασμούς πάνω στο θέμα ενός τουριστικού γραφείου. Οι μαθητές διαμόρφωσαν το θεατρικό χώρο (τι εξοπλισμός υπάρχει μέσα σ’ ένα τουριστικό γραφείο), εξέτασαν αυθεντικά τουριστικά φυλλάδια ώστε να εξοπλιστούν μέσα από άμεσες και βιωματικές εμπειρίες, και προχώρησαν σε αυτοσχεδιασμούς σε ζευγάρια πάνω στο θέμα. Εξετάστηκαν στοιχεία όπως η δραματική σύγκρουση και τα σκηνικά αντικείμενα, έχοντας ως τελικό σκοπό των μαθημάτων την οργάνωση ενός τουριστικού πρακτορείου το οποίο θα οργανώνει εκδρομές στη Ρώμη (βλ. και δραστηριότητα στο μάθημα των αγγλικών), μελετώντας τα αξιοθέατα και την ιστορία της πόλης.
Στο σχέδιο εργασίας συνεργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί: Τσέκος Ζήσης – Τρίμπος Ιωάννης – Μουμουλίδου Ευγενία – Χατζηδανιήλ Παυλίνα και συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων της Αγγλικής: Κακαρίκου Άννα και Αναστασία Τσιορλή , η εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής Θεοχαρία Λιόλιου και ο εκπαιδευτικός πληροφορικής του σχολείου μας Τιφτικτσόγλου Σόλων.Μπορείτε ακόμη να δείτε:- Την περιήγηση στα αξιοθέατα της Ρώμης της ΣΤ τάξης (κλικ στο χάρτη).
animaps1
Οι υπόλοιπες διαδρομές του εικονικού μας ταξιδιού:
Διαδρομή 1η: Γαλάτιστα – Ηγουμενίτσα
Διαδρομή 2η: Ηγουμενίτσα – Μπάρι
Διαδρομή 3η: Μπάρι – Νάπολη
Διαδρομή 4η: Νάπολη-Ρώμη
Διαδρομή 5η: Περιήγηση στη Ρώμη
Διαδρομή 6η: Ρώμη-Ανκόνα
Διαδρομή 7: Ανκόνα-Ηγουμενίτσα
Το σχέδιο εργασίας μαςΤα φύλλα εργασίας μας – Σχέδιο Εργασίας Θεατρικής Αγωγής 
Τη συνολική παρουσίαση των μαθητών του Ε1
Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: