Τόπος: Ι.Ν Κοιμήσεως της Θεοτόκου – Αγάπιο Ίδρυμα – Γαλάτιστα

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό και στα πλαίσια της Σχολικής Δραστηριότητας: «Βυζαντινή Θεσσαλονίκη» τα δυο τμήματα της Ε΄ τάξης με τους εκπαιδευτικούς τους κο Τρίμπο Ιωάννη και κα Λάλου Μαρία, επισκέφθηκαν τον Ι.Ν Κοιμήσεως της Θεοτόκου και στη συνέχεια το Αγάπιο Ίδρυμα και πιο συγκεκριμένα τη σχολή αγιογραφίας στη Γαλάτιστα.

Αρχικά έγινε ενημέρωση των μαθητών από τον Πάτερ Αργύριο, σχετικά με τα μέρη του ναού, τις αγιογραφίες/τοιχογραφίες το ρυθμό –αρχιτεκτονική του αφού συνάδει με τον ρυθμό που επικράτησε την εποχή του Βυζαντίου και στη συνέχεια μεταβήκαμε στη σχολή αγιογραφίας της οποίας η μεγάλη παράδοση συνεχίζεται με την επιστασία και φροντίδα του Πάτερ Αργύριου και την τεχνική καθοδήγηση της  κας Γούσιου-Πολύχρου Ελένης η οποία μας εισήγαγε στις τεχνικές της εικονογραφίας/αγιογραφίας αλλά και στα μυστικά των ψηφιδωτών.

Οι μαθητές εξασκήθηκαν στην τεχνική της αγιογραφίας και μυήθηκαν στις Βυζαντινές τεχνικές σε σχέση με το μάθημα των Θρησκευτικών αλλά και της Ιστορίας και βέβαια στα πλαίσια της σχολικής μας δραστηριότητας.

2014-02-14 11.30.39(1) 2014-02-14 11.30.39 2014-02-14 11.30.50 2014-02-14 11.59.37 mnnmnbvb

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: